Info telefon: 048-240-520 rezervacije@marbis.hr

Vinske ceste Podravine i Prigorja

Vinska kuća Grudić, Vidova suza i OPG Grošek

VINSKA KUĆA GRUDIĆ, IZLETIŠTE VIDOVA SUZA I OPG GROŠEK Sastanak s predstavnikom agencije u Koprivnici, na kavici, u poznatoj pivnici Kr...

Vinarija Ban, Vinarija Topolovčan i Vinarija Šipek

VINARIJA BAN, VINARIJA TOPOLOVČAN I VINARIJA ŠIPEK Vožnja do naselja PODRAVSKE SESVETE, u čijem se središtu nalazi Ekološki vrt mira na ...

Izletište Gudan, Vinarija Šimunić i Vinarija Kostanjevec

IZLETIŠTE GUDAN, VINARIJA ŠIMUNIĆ I VINARIJA KOSTANJEVEC Vožnja do Rasinje gdje se nalazi Izletište Gudan, obiteljsko seljačko domaćinst...

Vinarija Matočec i Vinarija Cvekan

VINARIJA MATOČEC I VINARIJA CVEKAN Vožnja do VINARIJE MATOČEC, čiji se vinogradi nalaze na pitomim obroncima Bilogore na brežuljkastom pjesk...

Vinarija Korenko i Seoski turizam Rakić

VINARIJA KORENKO I SEOSKI TURIZAM RAKIĆ Sastanak u Križevcima s predstavnikom agencije Marbis, vrhunskim poznavaocem vina i vinskih ces...

Vinarija Ređep i Vinarija Jušta

VINARIJA REĐEP I VINARIJA JUŠTA Vožnja do naselja PODRAVSKE SESVETE, u čijem se središtu nalazi Ekološki vrt mira na otvorenom (stoljetne li...